Przejdź do treści
Termin pobytuCena
kwiecień-październik350 zł/doba (cały dom na wyłączność, max. 6 osób)
listopad-marzecniedostępny
Przy wynajmie na 3 noce lub krótszym doliczamy opłatę za sprzątanie 200 zł.

Naszym partnerem jest serwis meteor-turystyka.pl.

Rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie, mailowo lub przez poniższy formularz.

Zaznacz czas pobytu i wypełnij formularz:

Dostępny
Zarezerwowane
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Regulamin wynajmu domku wczasowego w Narewce.

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji wysyłanej drogą mailową.
 2. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem przed dniem przyjazdu.
 5. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
 6. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 7. Warunkiem otrzymania faktury na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.
 8. Gość otrzymuje komplet kluczy do drzwi wejściowych, bramy, furtki i budynku gospodarczego – ich zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł.
 9. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00. Dokładna godzina zakwaterowania i wymeldowania Gości ustalana jest indywidualnie.
 10. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
 11. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.
 12. W domku znajdują się czujniki dymu. W związku z tym w domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, Prosimy o palenie na zewnątrz. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
 13. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
 14. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 15. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 16. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji tylko w godzinach 7:00-22:00.
 17. Goście nie mają prawa przekazywać, bez wcześniejszego uzgodnienia z Gospodarzem, zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 18. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
 19. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domu podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku i na podwórku.
 20. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.
 21. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
 22. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 23. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będą przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory pomiędzy Gospodarzem a Gościem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieporozumienia będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gospodarza.
 24. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.